Interview,  Vrouwen in sportbesturen

Bestuurslid HC Rotterdam Erna Truijens: ”Mijn persoonlijke cadeautje is dat we nu met vier vrouwen in het bestuur zitten”

Ondanks dat er de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor diversiteit in Nederlandse sportbesturen, blijft het aantal vrouwen in deze besturen toch achter op het aantal mannen. Voor deze rubriek spreken we daarom met vrouwelijke sportbestuurders. We vragen hen naar hun verhaal en welke tips zij hebben voor vrouwen en besturen. Vandaag spreken we met Erna Truijens.

Sinds 3 jaar is Erna bestuurslid Maatschappelijke Zaken bij Hockeyclub Rotterdam. Ze loopt nu al zo’n tien jaar rond bij de een van de grootste sportclubs van Nederland. In haar portefeuille zit onder andere Sportiviteit en Respect, daarnaast heeft ze de Stichting Hockey voor Iedereen opgezet. Hieronder valt de Sportspullenbank Rotterdam, waarachter Erna de drijvende kracht is. Samen met Marita Verkaik richtte ze het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport op.

Hoe ben jij in het bestuur van Hockeyclub Rotterdam terecht gekomen?
Ik heb mijzelf erin gepraat. Er was toen een achtkoppig bestuur met allemaal mannen en een vriend van mij was bestuurslid communicatie. Hij gaf aan dat hij wilde aftreden en ik wist dat ik een kentering wilde veroorzaken. Alleen als je in het bestuur zit, kun je iets veranderen. Vervolgens heb ik mijn visie aangegeven door een sollicitatiebrief te schrijven waarin ik heb aangeven dat ik mij op die maatschappelijke tak wilde focussen naast de communicatietaken. In 2019 is een andere dame toegetreden voor communicatie, zodat ik me helemaal kan richten op Maatschappelijke Zaken.

Wat waren voor jou de redenen om lid te worden van het bestuur? Jij had het net al over een kentering die je teweeg wilde brengen.
Een paar jaar daarvoor had ik al de vrijwilligerscommissie opgezet en dat ging voor een belangrijk deel over transparantie. Doordat een opvolger vaak binnen de eigen kring wordt gezocht, blijven dezelfde type mensen in zo’n bestuur zitten. Ik ben van mening dat diversiteit in het bestuur zeer belangrijk is om met elkaar meer slagen te kunnen maken.

Dus je probeerde eigenlijk die vicieuze cirkel te doorbreken door zelf plaats nemen in het bestuur?
Ja. En ik vind het wel een cadeautje, want we zijn nu 3 jaar verder en hebben nu vier vrouwen in het bestuur. Van een achtkoppig bestuur zijn we ook naar een tienkoppig bestuur gegaan. De reden is dat we de voorzittersrol hebben opgesplitst, we hebben een voorzitter die zich meer extern richt en een vicevoorzitter voor interne zaken. Wij zijn natuurlijk een organisatie met 2500 leden, dus dat is een enorme club. De externe en interne voorzitter zijn dus ook twee verschillende persoonlijkheden. Dat tiende bestuurslid is een bestuurslid Maatschappelijke Zaken. Eigenlijk komt het er dus op neer dat ik mijn eigen bestuursfunctie heb gecreëerd.

Eigenlijk komt het er dus op neer dat ik mijn eigen bestuursfunctie heb gecreëerd

Had je ook nog persoonlijke redenen om dat bestuur in te gaan?
A, omdat ik die kentering wilde veroorzaken. En B, omdat ik de club graag anders wilde positioneren. Doordat we nu aan ons warme, groene hart werken, zijn we een andere club naar buiten toe. We zijn nu een sterkere community. Dus voor mensen voor wie het leven minder vanzelfsprekend is, zijn wij er ook. Dus het is niet alleen onze club, maar het is ‘Groot Rotterdam’.

Wat heeft deze bestuursperiode je gebracht?
Mijn persoonlijke cadeautje is dat we nu met vier vrouwen in het bestuur zitten. En wat ik heel mooi vind, is dat we de Stichting Hockey voor Iedereen hebben opgezet, waaronder de projecten vallen die niet letterlijk binnen de vereniging vallen. Dus bijvoorbeeld het geven van clinics in de wijken, dat valt niet binnen je core business voor eigen leden. Daarnaast hebben we twee jaar geleden een Sportiviteit en Respect campagne opgezet, die uiteindelijk is uitgebreid naar tien Rotterdamse hockeyclubs.

Wat zijn tips die je hebt voor vrouwen die ook de ambitie hebben om het bestuur in te gaan?
Durf het te doen, durf ook onderuit te gaan en creëer je eigen situatie. Ik ben nu bijvoorbeeld met allerlei thema’s bezig die ook met welzijn te maken hebben. Daar heb ik vakinhoudelijk niet altijd evenveel kaas van gegeten, dus ik ben met mensen in gesprek gegaan om mijzelf daarover bij te spijkeren. Dus in al mijn kwetsbaarheid kan ik zeggen: ik weet het niet. Maar ondertussen weet ik wel degelijk waar ik naartoe wil. Dus wees kwetsbaar, maar ga wel recht op je doel af. Zorg dat je goede mensen om je heen verzamelt, ik denk dat dat uiteindelijk mijn sterkste punt is. Ik zeg altijd: ik kan niet zoveel, maar ik kan wel heel goed mensen om mij heen verzamelen. En met elkaar zorgen we er dan voor dat het een mooi resultaat wordt.

Wat zijn jouw tips voor besturen die meer vrouwen in het bestuur willen?
Alles begint uiteindelijk met aandacht. Het is algemeen bekend dat vrouwen het een beetje spannend vinden als ze voor een bestuursfunctie gevraagd worden, want die hebben vaak toch wat meer onzekerheden over hun kwaliteiten. Maak er dus als bestuur werk van en heb de doelstelling dat het 50/50 wordt. In feite wil je natuurlijk een afspiegeling van je leden zijn. Zeker bij een hockeyclub en er hockeyen nog steeds iets meer meisjes dan jongens. Dat er dan bij een hockeyclub acht mannelijke bestuursleden zijn op 2500 leden, was natuurlijk best een beetje bijzonder. Dus als bestuur zul je daar veel bewuster mee om moeten gaan. In het geval van HC Rotterdam hebben wij nu een vrijwilligerscommissie waardoor alle vrijwilligersvacatures binnen de club, ook die in het bestuur, geuit worden.

Het laatste punt wat jij aan wilde stippen, was: ‘’de allerbelangrijkste levensles; richt je op het positieve, anders wordt je leeggezogen.’’
Onderweg gebeurt er natuurlijk ontzettend veel. En als je dat allemaal tot je laat, waar ik wel gevoelig voor ben, dan wordt je leeggezogen. Dus richt je op het positieve. Richt je op waar jij een verandering kan aanbrengen, dat is misschien nog wel mooier gezegd. De dingen die onderweg gebeuren waar jij niks aan kunt doen, laat die maar even gaan.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.