Gea Groenendijk
Van blunder tot blessing

Van blunder tot blessing. Als een visieontwikkelaar/ beleidsmaker te maken krijgt met weerstand

Wie is het niet overkomen; in de verkeerde trein stappen, een reply to all sturen die voor die ene collega bestemd was of op het laatste moment ontdekken dat je iets cruciaals bent vergeten. Dat je denkt: oh nee, sufferd! Soms leidt zo’n blunder tot nieuwe kansen en wordt het een blessing. Lees hier over de blunders en de blessing van Gea Groenendijk.

Gea Groenendijk (Gea Advies) is concept- en organisatieontwikkelaar en adviseur op het gebied van stads- en gebiedsontwikkeling binnen de sectoren overheid, cultuur, citymanagement/toerisme, sport en evenementen. Sinds 2006 werkt ze als zelfstandig adviseur bij diverse opdrachtgevers en ontwikkelt ze innovatieve concepten die ze vertaalt in concrete projecten en businessplannen. Gea is ook auteur van het boek ‘Help, ik moet me ontwikkelen’ en maker van de bijbehorende podcast.

´De afgelopen twee jaar ben ik druk geweest met het schrijven van het boek ‘Help, ik moet me ontwikkelen. Het grote ingrediëntenboek voor vernieuwing in organisaties’. Ik vroeg me af waarom we als mens en als organisatie zo weinig open staan voor ontwikkeling en vernieuwing. Besluiten in organisaties worden vooral in de top genomen. Dat is ook de plek waar ontwikkeling en vernieuwing plaatsvinden. Maar als we dat weten, waarom sturen we dan nog altijd op het zichtbare topje van de ijsberg? Dat heb ik wetenschappelijk onderzocht en beschreven in mijn boek.’

‘Vernieuwing en verandering roepen altijd weerstand op. Dat ben ik in mijn werk vaak tegengekomen, want ik hield en houd me altijd bezig met visie- en beleidsontwikkeling. Visie bevindt zich in de top van het ijsbergmodel van McClelland en vertegenwoordigt de bovenstroom. De onderstroom, gedrag, drijfveren en motivatie van mensen, vormt het onzichtbare deel van de ijsberg. Volgens McClelland is dat goed voor negentig procent invloed op de ontwikkelingsdynamiek van organisaties. Weerstand tegen vernieuwing komt vooral in de onderstroom naar voren.´

Een voorloper in een organisatie krijgt altijd weerstand; dat is een wetmatigheid

´Als beleidsmaker of conceptontwikkelaar word je vaak niet begrepen, omdat je aan het begin staat van het hele proces van visieontwikkeling tot uitvoering. Dat is een lastige positie waarin je in eerste instantie altijd weerstand tegen komt. Dan is het noodzakelijk dat je steun krijgt van een  opdrachtgever die honderd procent vertrouwen in je heeft. Als dat vertrouwen er niet is, wordt het voor iedereen in een organisatie moeilijk om in beweging te komen.’

‘Jaren geleden werkte ik als manager breedtesport bij een sportbond. Ik was specifiek aangenomen voor innovatie en ontwikkeling. Ik schreef een nieuwe visie om de sport in de volle breedte te ontwikkelen en meerdere doelgroepen bij de sport te betrekken. We kregen van het ministerie een flinke subsidie in het kader van de breedtesportimpuls. Toen ik tijdens de presentatie van het plan aan de regionale vertegenwoordigers de verenigingsmanager ter sprake bracht, ontplofte een van de aanwezigen. Hij pakte mijn mooie brochure, gooide deze op de grond en ging erop staan stampen. Binnen deze sportbond was het concept van een verenigingsmanager nieuw, dus over weerstand gesproken… ‘

‘Ik kreeg dus de volle laag. De organisatie was op dat moment nog niet klaar voor vernieuwing. De onderstroom was te sterk. Met de wetenschap van nu had ik, samen met het bestuur en de directie, het bewustwordingsproces van vernieuwing in deze sportbond op een andere manier in gang gezet. Het zaadje om voor mezelf te gaan beginnen is daar echter wel gelegd. Dat resulteerde in het starten van mijn eigen bedrijf: Gea Advies. Alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd van mijn onbewuste bloopers heb ik beschreven in mijn boek. Met mijn vernieuwende ideeën heb ik uiteindelijk veel mensen geïnspireerd. Bovendien heb ik mensen met mijn vraagstukken aan het denken gezet, een belangrijke basis om zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen.’

Benieuwd naar het boek van Gea? Bestel ‘Help, ik moet me ontwikkelen’ vandaag nog.

Wil je ook een mooie ervaring delen? Mail naar info@kickes.nl.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.